Naše služby

 Naše programy se odvíjejí od potřeb našich klientů, což je většinou potřeba zhubnout, nabrat svaly nebo zlepšit fyzickou kondici a v neposlední řadě i zlepšit zdravotní stav. Naše programy mají předem stanovený rámec spolupráce a pak jsou uzpůsobeny konkrétnímu klientovi na míru, podle jeho potřeb a časových i finančních možností. Klientům šijeme na míru služby výživového poradenství, připravujeme jídelníčky, stravovací koncepty, koncepty Fit vaření a Fit nakupování a dále zpracováváme pohybové plány na míru, speciální tréninky a poskytujeme i trenérské služby.

Nejčastěji si naši klienti volí programy kombinované, kdy při odborně nastavené kombinaci stravování a pohybových aktivit dosahují svých cílů v úpravě zdraví a postavy rychleji a s hlavně s dlouhodobým efektem.

 

Nejčastěji využívanou službou lidí, které s námi úspěšně zhubli je  Kompletní výživový plán  a  Cvičení s profesionálním osobním trenérem