Analýza složení těla na diagnostickém přístroji In bodyin-body

Na velice spolehlivém a přesném přístroji In body Vám zjistíme následující údaje o Vašem těle: BMI (Body Mass Index): jeho hodnota ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku (avšak tento parametr není vhodný pro všechny osoby, mnohem důležitější je znát poměr tukové hmoty ku hmotě aktivní neboli svalové a také obsah vody v těle). Procento tělesného tuku (PBF): množství vašeho celkového tuku – podkožního i meziorgánového v procentech. Poměr objemu boků a pasu (WHR): hodnotí riziko spojené s rozložením tuku nacházejícím se v centrální části těla, které je spojené zejména s kardiovaskulárními chorobami. Tento poměr nám pomáhá osoby rozdělit na osoby s postavou typu “jablíčko” či “hruštička”. Minimální kalorická potřeba těla (BMR): množství energie v kaloriích, které vaše tělo potřebuje každých 24 hodin pro pouhé zajištění základních životních funkcí jako je dýchání nebo oběh krve (tzn. není zde započtená energie potřebná na vykonávání ostatních aktivit, jako je chůze, hovor, sport…). Hodnota bazálního metabolismu u zdravého člověka tvoří kolem 70% celkové energetické potřeby a stoupá s množstvím svalové tkáně. Funguje to tedy tak, že čím více aktivní svalové hmoty máte, tím lépe vaše tělo spotřebovává energii přijatou potravou

Složení těla

Dozvíte se, kolik kilogramů z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová tkáň, kolik tuková tkáň a jakou hmotnost vašeho těla tvoří voda. Vedle každé hodnoty je zobrazen i referenční interval (neboli rozmezí, ve kterém by se měla konkrétně vaše hodnota nacházet) pro každou veličinu, s ohledem na vaše tělesné parametry.

poradna-3Rozložení svalů a tuků v těle

Získáte informace o tom, jakým množstvím v kilogramech svalů a tuku jsou tvořeny jednotlivé části vašeho těla. Konkrétně je tělo během měření rozděleno na jednotlivě měřené a hodnocené oddíly, kterými jsou trup, pravá a levá, horní a dolní končetina. Zjistíte tedy, zda jsou vaše končetiny a horní i dolní oddíl těla rovnoměrně zformovány. Přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů a tuku by pro vás bylo vhodné celkově přibrat či naopak zredukovat.

Návrh optimálního pohybového plánu

Analýza také poskytne výčet nejrůznějších sportů s přesným výpočtem spotřebované energie za jednotku času přímo na konkrétní osobu. Jelikož množství spotřebované energie se liší od jednotlivce. Neboli laicky – každý bude spalovat různé množství energie, ačkoliv jde o ten samý sport.

Zhodnocení

I sám přístroj Vám poskytne na základě zjištěných výsledků komentář a následné doporučení. Mimo tento výstup Vám však poskytne výživový terapeut odborný výklad a detailní vysvětlení všech údajů včetně doporučení týkající se stravovacích návyků a pohybové aktivity.

Nač takovou analýzu využijete?

Informace zjištěné pomocí InBody ocení lidé všech věkových kategorií. InBody dokáže správně změřit i děti, starší jedince, sportovce a velmi obézní lidi, což u dřívějších přístrojů nebylo možné. Ať už vedete zdravý životní styl a chcete se jen ujistit, že je vše tak, jak má být, nebo jste se právě rozhodli začít pracovat na své kondici a vizáži, výsledky získané pomocí InBody vám budou cenným vodítkem na vaší cestě ke zdravému způsobu života. InBody ocení též lidé po úrazu či vrcholoví sportovci, jimž mohou být užitečné zvláště informace o rozložení svalů a tuku a vzájemné vyváženosti jednotlivých částí těla. Zjistíte, s jakou efektivitou pracuje váš metabolismus a tudíž si budete moci odvodit, jak si do budoucna počínat při jídelních zvyklostech a pohybové aktivitě. Procento tělesné vody vám zase řekne, zda náhodou netrpíte spíše otoky, než “kily navíc” nebo zda vašemu tělu naopak tělesná voda chybí, například z důvodu nedostatečného pitného režimu. Velmi vhodné je tento přístroj využít také u osob, u kterých máme podezření: – na otoky (neboli edémy) – na poruchy příjmu potravy – na osteoporózu – na svalovou dysbalanci

Jak měření vypadá?

Měření pomocí InBody je velmi rychlé, jednoduché a nebolí. Stačí, aby analyzované osoba byla naboso (nemusí se svlékat), stoupla si na určené místo na přístroji, uchopila držátko pravou i levou rukou a po zadání výšky, věku a pohlaví vydržela půl minuty stát. Po tomto čase InBody přísroj vyhodnotí přehledně všechny uvedené hodnoty.

Pro koho je měření nevhodné?

Osoby mající kardiostimulátor nemohou analýzu přístrojem InBody Zavolejte a objednejte se na měření nebo vyplňte náš kontaktní formulář a my Vás budeme do 24 hodin kontaktovat. Cena měření 500,-Kč