Velká a malá Amerika

Velká a malá Amerika

VELKÁ A MALÁ AMERIKA

Lokalita: Střední Čechy – západ, Mořina

Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká a Malá Amerika, kolem nichž se dodnes točí řada více či méně populistických diskuzí. Nepopiratelný je pouze fakt, že pohledu na kaňony se jen máloco vyrovná a díky omezené přístupnosti si místo uchovává svůj neoddiskutovatelný biologický význam. Zdejší vodu si totiž oblíbili raci a četné šachty využívají netopýři jako své zimoviště.

Kolmé bílé stěny místy protkané červeným jílem v mnoha z nás vyvolají dojem amerického Grand Canyon. Na rozdíl od něj však nemůžete beztrestně projít mezi skalními masivy, ani se vykoupat v ledovém jezírku. Povolena je pouze oficiální cesta s vymezenými vyhlídkami, která vede po obvodu Velké Ameriky a kolem Mexika vás zavede až do Malé Ameriky. Přesto po cestě najdete několik míst s nádhernými vyhlídkami, od nichž mnoho návštěvníků neodradí ani všudypřítomné lano.

Ostatně leccos tady dává turistům najevo, že tu nejsou chtění. Oblastí vás má provést žlutá turistická značka, s jejímž vyznačením si autor příliš práce nedal. Místa, která jsou jasná, mají charakteristický symbol na každém kroku, nicméně nejedno rozcestí správné pokračování trasy úspěšně tají.

Velká Amerika
Genium loci sice provází celou oblasti lomů, ale ten největší magnet má bezpochyby Velká Amerika. Nezkrotná, nebezpečná a po někdejším odstřelu přístupových cest prakticky nepřístupná. Pokud se postavíte v ranních hodinách na nově zřízenou vyhlídku (nedaleko parkoviště), spatříte sice zajímavou scenérii, ale to opravdové kouzlo má lom o necelé dva kilometry dál. Za správného směru slunce uvidíte nádherný kaňon s modrou vodou uprostřed. Její čistota je pověstná, o čemž vypovídá i množství raků.

Celý lom je obklopený lanem a bezpočtem cedulí zakazujících vstup. V místech nejzajímavějších vyhlídek je však touha po poznání u mnoha návštěvníků silnější, a tak kolem lomu je řada vyšlapaných cestiček i v zakázaném území. Bohužel, ne každý respektuje zdejší přírodu, a tak najdete odpadky v místech, kde rozhodně nemají co dělat.

Velká Amerika je nejenom krásná, ale také nebezpečná. Kolmé stěny s sebou nesou sesuvy, kvůli nimž zde byla v šedesátých letech ukončena těžba a každý rok připraví o život některého neukázněného návštěvníka. Mrtvoly na dně kaňonu jsou také jedním z důvodů, proč se majitel snaží zamezit přístupu. Jednou se dokonce vyjádřil, že do lomu vysadí medvědy.

Velká Amerika je přibližně 750 metrů dlouhá, 150 metrů široká a se započtením jezera má hloubku 67 m.

Mexiko
Kousek od Velké Ameriky najdete menší lom Mexiko. Není sice tak působivý, ale jeho návštěva znamená zacházku pár metrů z žluté turistické značky vedoucí na Malou Ameriku. Na dně najdete několik jezírek, přičemž stěny lomu jsou jedny z nejnebezpečnějších v oblasti.

Mexiko si s sebou nese černý vroubek z minulosti, kdy v letech 1949-1953 sloužilo jako pracovní tábor pro politické vězně. Na nelidské podmínky a útrapy zde vzpomíná malý pomník.

Malá Amerika
Hodně motorizovaných návštěvníků ji nenavštěvuje, protože k ní musíte jít ještě další dva kilometry po žluté turistické značce pěšky. Bezesporu však patří k dalšímu úchvatnému místu oblasti. Prakticky celé dno Malé Ameriky je zatopeno.

Jak se tam dostanete
Nejsnazší je to autem, které zaparkujete na poměrně nenápadném parkovišti mezi obcemi Bubovice a Mořina. Při cestě směrem na Mořinu ho najdete po pravé ruce mezi dvěma balvany. Jako „předvoj“ jsou zákazy stání v místech, které vám přijdou poněkud nelogické. Dost lidí však upozorňuje, že zejména ve vrcholné sezóně jsou zaparkovaná auta oblíbeným terčem zlodějů. Pokud vám tedy nevadí delší procházka, zaparkujte až v Mořině.

Mezi Velkou Amerikou, Mexikem a Malou Amerikou vás provede například žlutá turistická značka. Lomů je zde mnohem více, ale přístup k nim už je minimálně na hraně zákona.