Sportem ku zdraví

Sportem ku zdraví

Každý, kdo se věnuje nějakému sportu, věnuje část energie přijaté z potravy svému sportovnímu výkonu. Každý sport má své specifické požadavky na trénink, složení stravy, regeneraci a doplňky výživy. Na vrcholové i rekreační úrovni sportují muži, ženy, děti, senioři, dospělí i teenageři. Z toho vyplývá, že každý potřebuje individuálně sestavený program pro trénink i výživu, který mu umožní podávat výkony podle svých představ a možností, cítit se dobře a být v psychické pohodě.
Jako příklad uvádíme obecná pravidla pro vytrvalostní sporty a soutěže etapového charakteru.
Při dlouhotrvajícím výkonu je potřeba postupovat následujícím způsobem:
1) 3-4 hodiny před výkonem příjem 200-350 g sacharidů pro vytvoření zásob energie před výkonem
2) 30-60´před výkonem příjem 50-75 g sacharidů
3) 5´před výkonem příjem 50 g sacharidů
4) každou hodinu při výkonu doplňovat 30-60 g sachridů za hodinu ve formě vysokoenergetických potravních doplňků nebo 6-8%
sacharidový nápoj v množství 600-1200 ml za hodinu
5) po výkonu do 30 minut příjem 70 – 150 g sacharidů
6) potom každé 2 hodiny po dobu 4-6 hodin příjem 70 – 150 g sacharidů
poznámka: v případě přestávky mezi závody (etapou) menší než jeden den, večeře bohatá na sacharidy

Připravíme Vám speciální výživový plán s ohledem na věk, pohlaví a typ sportu.