Žena není muž

Asi nejste překvapení tímto tvrzením a asi nemusíme příliš podrobně specifikovat hlavní rozdíly mezi mužem a ženou….ale přestože obecné zásady zdravého životního stylu platí pro všechny stejné, některé specifika je nutno zohlednit zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.
Takže milé ženy, musíme respektovat některá fakta, i když se nám možná bude zdát, že k nám život není spravedlivý.
Faktem je že:
ženy mají nižší základní potřebu energie a to v průměru o 25%

  • nižší potřeba energie je dána fyziologií, tzn. že životní funkce jsou regulovány jinými hormony, což se projevuje menší schopností tvorby svalové hmoty a naopak větší tendencí k ukládání tuků. Výsledkem je jiná postava. Bohužel, či bohudík.
  • žena na rozdíl od muže prochází v životě několika zásadními obdobími jako jsou těhotenství, kojení, přechod a menopauza

Podíváme se na jednotlivá kritická období v životě ženy podrobněji. Prvním takovým kritickým obdobím je puberta. V té době hormony způsobují u dívek obvykle zvýšené riziko ukládání tuku. Organismus dospívající dívky se tím chystá na případné těhotenství, které je velice energeticky náročné. Na druhou stranu jsou dívky v tomto věku velice ohroženy i druhým extrémem a tím jsou sklony k anorexii. Velké procento dospívajících dívek se v období puberty dostane do psychického stavu, který je prvním krokem k anorexii.
Začátek puberty je spojen s vyššími nároky na příjem energie. Dívky mají již v době puberty o něco nižší nároky na potřebu bílkovin než stejně staří chlapci. Je nutné, aby si rodiče, v případě stravy asi především maminky, svých slečen všímali co nejvíce. Většina okolních vlivů, co se týká stravy , je spíše negativních. Nekontrolovatelné stravování ve škole a internátu, snaho o ušetření peněz určených na jídlo pro zábavu, party popíjející alkohol a podobně. O konzumaci zmrzlin a rychlých občerstveních není třeba hovořit. Ovlivnit vlastním příkladem je snazší spíše u malých dětí, než u člověka v období puberty. Dobrou zprávou je, že dívky je v tomto období poměrně snadné nadchnout ke zdravé výživě. Toto nadšení je potřeba vhodně korigovat, abychom se vyhnuli výživovým extrémům.
Dalším rizikovým obdobím v životě ženy je těhotenství. Jím za dva…. Lékaři často varují před nadměrným přibíráním v těhotenství, které je z jedné strany sice zaviněno hormony, ale v neposlední řadě i zvýšeným příjmem energie a nevhodnou skladbou stravy. Dnešní vědecké poznatky poukazují na skutečnost, že v období těhotenství není ani tak potřeba jíst více, ale spíše kvalitněji a lépe. Na přibírání v těhotenství mají vliv kromě stravy a životního stylu i další důležité faktory, jako jsou rodinné dispozice, průběh těhotenství a zdravotní stav ženy. Ženy s nižší výchozí váhou mohou v těhotenství přibrat o něco více, zatímco ženy s nadváhou před těhotenstvím by měli naopak přibírat méně.
Doporučení jsou jasná a stručná: V těhotenství nikdy nedržte dietu, vyhněte se alkoholickým nápojům, zásadně neměňte styl stravování a nezvyšujte cíleně příjem energie. Jezte pravidelně v menších porcích a vybírejte si kvalitní potraviny.
Kojení je obdobím , kdy je kvalita výživy ženy velmi důležitá nejen pro ni samotnou, ale také pro zdraví jejího dítěte. V době kojení není vyjímečné, pokud kvalita stravy ženy není dostatečná, zhoršení kvalty zubů, vyšší vypadávání vlasů, pravděpodobně může docházet k částečnému odvápňování kostí. Tyto problémy se mohou vyskytnout spíše pokud je kvalita nebo množství stravy kojící ženy nedostatečné. Opačným problémem je nárůst váhy v době kojení, ke kterému dochází při nadměrné konzumaci nebo při vysoké konzumaci potravin nevhodných či zbytečných. Ke špatné výživě v době kojení přispívá nedostatek kvalitního odpočinku a spánku přerušovaného z důvodu kojení.
Energetický výdej způsobený kojením je ve výši max 500 kcal, což lze doplnit jednou lehkou svačinou. To znamená, že v době kojení není třeba zvyšovat množství potravy, ale je velice důležité dbát na kvalitu stravy a to snad ještě více než v době těhotenství. Tvorba dostatečného množství mateřského mléka je podmíněna dostatkem celé řady látek, včetně jedné základní a tou jsou bílkoviny.
V době kojení je nutné vybírat potraviny velmi pečlivě. Důvodů k pečlivému výběru je několik:

 

  • nepřehánět energetický příjem
  • maximálně omezit chemické konzervační látky, barviva a aromata
  • je třeba jíst potraviny, které se neprojeví na stavu kojeného dítěte. Kojenec může negativně reagovat na potravinu, kterou matka snědla a jí žádné nepříjemnosti nečinila.
  • zvýšit výrazně konzumaci vhodných tekutin, vynechte kofeinové a alkoholické nápoje

Období přechodu a následné menopauzy je dalším snad ještě závažnějším obdobím ženy. Kromě psychických změn vyvolaných měnící se hladinou hormonů je příčinou řady problémů také setrvalý energetický příjem. V tomto období totiž zcela fyziologicky klesá hodnota příjmu nutné energie, což většina žen neví nebo si to zcela neuvědomí. Kromě toho většina žen v tomto období mění své stravovací zvyklosti, bohužel spíše k horšímu. Ženy v tomto období častěji konzumují sladké. Zároveň u většiny žen dochází k poklesu fyzické aktivity, děti vylétli z hnízda, sport už není pro ženy v tomto věku velkým lákadlem a některé odcházejí do předčasných důchodů, což dále snižuje potřebný příjem energie.
V důsledku stárnutí většině žen odchází svalová hmota a je nahrazována větším dílem tukové tkáně. Částečně se jedná o přirozený proces, ale i proti přirozeným procesům se dá bojovat. V České republice má 60% žen v období přechodu nadváhu až obezitu. Se vzrůstajícím věkem je toto procento ještě vyšší. S tím roste i riziko artrózy, asteoporozy, anemie, poruch štítné žlázy, zvyšuje se riziko diabetu, často se objevuje ischemická choroba srdeční a další.
Pochopitelně není třeba zoufat, jedná se o rizika a proti těm se dá účinně bojovat hlavně SPRÁVNOU VÝŽIVOU a PŘIMĚŘENOU POHYBOVOU AKTIVITOU.