Přírodní rezervace – Hořečková Louka

Přírodní rezervace – Hořečková Louka

Tip na velice zajímavý výlet, zejména pro obdivovatele květin a přírodních krás je Přírodní rezervace – Hořečková Louka na Pile. Jedná se o přírodní památkovou rezervaci nedaleko Karlových Varů. Jedná se o floristicky bohaté velké louky na okraji obce Pila. Kdo se sem vydá , má možnost spatřit celou řadu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů.

Nejvzácnější rostlinou tohoto místa je kriticky ohrožená pětiprstka hustokvětá. Další zde rostoucí ohroženou rostlinou je hořeček drsný Šturmův. Hořeček roste pouze na pěti místech v České republice. Dál je tady možné spatřit pětiprstku žežulník, hořec hořepník, hadilku obecnou a další.

Z chráněných živočichů zde žije například zmie obecná, užovka hladká, ještěrka živorodá i ještěrka obecná. Potkat zde můžeme i ropuchu obecnou nebo hnědáska  chrastavcového.